TARIEVEN PRAKTIJK LORENTZ

Als richtlijn gelden de volgende tarieven) voor niet-verzekerde zorg: 

eerste kennismaking per e-mail of telefoon (max. 10 minuten) gratis
intelligentieonderzoek (met o.a. WISC-III, WPPSI, SON, RAKIT, WNV, NIO) exclusief gesprekken, vanaf) € 525,00
onderzoek dyslexie* (met bijv. 3DM, exclusief intelligentie; verklaring € 50,-) vanaf € 350,00
onderzoek dyscalculie (exclusief intelligentie, verklaring €50,-) vanaf

dossieranalyse bij leerachterstanden               
uurtarief                                                                      vanaf €90,-
€ 350,00
onderzoek sociaal-emotionele ontwikkeling, AD(H)D, executieve functies, autisme, taal/spraak, concentratie/werkhouding, gedrag en spel vanaf € 400,00
observatie op school of thuis vanaf   
(exclusief reiskosten en verslag)
€ 95,00
behandeling (o.a. (faal)angst, concentratie, executieve functies, druk gedrag, begaafdheid, dyslexie/dyscalculie) één sessie inclusief voorbereiding en uitwerking, exclusief dossieronderzoek en eventueel overleg met school/instanties)      € 95,00


NB Onderstaande wordt beperkt aangeboden, kijk ook op www.studielift.nl voor trainers in de regio

Snel leren = leuk leren (Studielift),
zes groepssessies inclusief cursusboek (cursusboek € 29,95)

Workshop Time2Plan examenplanning, twee groepsbijeenkomsten  €85,- , individueel € 200,-                       
   
Cursus OP WEG NAAR (Studielift) voor leerlingen van groep 7/8, drie bijeenkomsten van 1 uur en materiaal                       95,- 

Overige zorgproducten, niet vergoed (OZP): € 90,- per uur.

* Zie ook https://www.nkd.nl/nieuwsbrief-14/update-ontwikkeling-protocol-3-0/ 
 €279,95

De praktijk hanteert voor losse consulten en adviesgesprekken een uurtarief van € 95,-. Het eerste kennismakingsgesprek per telefoon of e-mail (max. 10 minuten) is gratis. De kosten van psychodiagnostisch onderzoek, observatie en advies zijn afhankelijk van het aantal contacten en de omvang van het onderzoek. Behandelingen worden op basis van het aantal verbruikte uren in rekening gebracht.

De praktijk heeft met de gemeenten in de regio Holland Rijnland en de regio Haaglanden een contract afgesloten voor vergoede jeugdhulp.Vraag bij uw huisarts, jeugdarts of jeugd- en gezinsteam om een verwijzing.  

Voor scholen en andere instellingen is op aanvraag een tarievenlijst beschikbaar.  

Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren veranderen. Als u zonder afzegging afwezig bent, moeten we de afspraak voor 50 procent in rekening brengen.


Partners 


 
 

Contact

Praktijk Lorentz

Drs. Inge Vollaard


Lorentzkade 46


2313 GD LeidenTelefoon:   06 38047502

E-Mail: info@praktijk-lorentz.nlErkend supervisor NVOKvK-nr. 65240162


BIG-regr.nr. 09053184625Klik

hier

voor alle contact info