Geef kinderen de ruimte om te stralen!


Praktijk Lorentz voor opvoeding en onderwijs is gevestigd in de mooie, groene Professorenwijk van Leiden.

De praktijk biedt:

- vergoede jeugdhulp/basis-GGZ voor kinderen en jongeren in de regio's Holland Rijnland en Haaglanden;

- particuliere zorg en diagnostiek bij  kinderen en jongeren tot ca 25 jaar; 

- advies aan ouders en opvoeders;

- advies aan scholen.


INTAKES ZIJN MOGELIJK VANAF 29 JUNI 2020. 


CORONA ACTUEEL

De praktijk is weer geopend voor de behandeling en het onderzoek van kinderen en jongeren van 0 - 18 jaar. Met volwassenen blijven we nog videobellen.  

In de praktijk houden we ons aan de RIVM-hygiëne- en gezondheidsmaatregelen en aan de 1,5 meter-afstandsregel. 


VERGOEDE JEUGDHULP HOLLAND-RIJNLAND: tot nader bericht is er een aanmeldingsstop. 

VERGOEDE JEUGDHULP HAAGLANDEN: aanmeldingen zijn mogelijk. 

De praktijk is telefonisch, per mail en via de website bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.


Mijn naam is Inge Vollaard 

Ik heb lange tijd met veel plezier gewerkt als onderwijsadviseur en orthopedagoog bij onderwijsadviesdiensten. Ook heb ik Nederlandse scholen in het buitenland geadviseerd. Gedurende enkele jaren was ik werkzaam vanuit VluchtelingenWerk in het asielzoekerscentrum in Leiden.


Mijn ervaring ligt op het vlak van opvoedhulp en advies, onderzoek doen, adviseren, meedenken met scholen, ouders, kinderen, middelbare scholieren en gezinnen, en behandeling op maat geven. Ik ben vaak in de scholen te vinden omdat ik het belangrijk vind om met leerkrachten en intern begeleiders samen te werken aan de juiste begeleiding voor uw kind. Ook kan ik op school de kinderen in hun eigen leeromgeving observeren. Ik geloof sterk in de eigen mogelijkheden van ieder kind en hun kracht om zelf keuzes te maken. Luisteren naar kinderen en jongeren - wat beweegt ze werkelijk? -  vind ik dan ook heel belangrijk in mijn werk. 


Ik volg geregeld erkende cursussen om up to date te blijven en mijn herregistraties te doen. In 2020 staan updates over de behandeling van concentratieproblemen, verbetering van executieve functies, onderzoek van vluchtelingenkinderen, nieuwe tests en de ACT-therapie op het programma. Ook neem ik deel aan intervisiegroepen met collega's en remedial teachers in de regio Leiden en daarbuiten. Ik werk volgens de beroepscodes van NVO en NIP.


Kwalificaties
- Orthopedagoog-Generalist NVO
- GZ-psycholoog BIG  https://www.bigregister.nl/ bignummer=9053184625
- Regiebehandelaar dyslexie
- Opgenomen in deskundigenbestand dyslexie NVO
- Erkend supervisor voor gedragswetenschappers NVO
- Gecertificeerd trainer Time2Control (Snel leren = leuk leren)


Stages

In het jaar 2020 is geen mogelijkheid meer voor stages. 

Privacyverklaring

Lorentz Praktijk Lorentz hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Dossier

De wet verplicht pedagogen en psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Uw rechten U hebt als cliënt recht op inzage in, of op een afschrift van, de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Geheimhouding 

Wij hebben als pedagogen en psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. Rechten van u en uw kinderen Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met Inge Vollaard, eigenaar van Praktijk Lorentz, tel. 0642974485, e-mail info@praktijk-lorentz.nl  vergoede 

 
 
 

Contact

Praktijk Lorentz

Drs. Inge Vollaard

Lorentzkade 46
2313 GD Leiden
nevenlocatie Vlierboomstraat 485 Den Haag 
Telefoon:   06 42974485
E-Mail: info@praktijk-lorentz.nl

Erkend supervisor NVO

KvK-nr. 65240162
BIG-regr.nr. 09053184625

Klik hier voor alle contact info