DYSCALCULIE EN REKEN-WISKUNDE PROBLEMEN

Als het leren rekenen niet vanzelf gaat, kan dit meerdere oorzaken hebben. Er kunnen achterstanden zijn die uw kind met extra hulp kan inhalen. Er kan ook sprake zijn van de hardnekkige leerstoornis dyscalculie. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn. Het betekent 'moeite hebben met rekenen'. Bij de leerstoornis dyscalculie zijn er meer belemmeringen. Onderzoek vindt alleen plaats bij  hardnekkige rekenproblemen en achterstanden, vanaf ca 9 jaar (groep 6) tot en met de volwassen leeftijd. 

U kunt in de praktijk terecht voor:

  • begeleiding die past bij uw kind
  • een gesprek met u en uw kind
  • onderzoek naar de reken- en wiskundevorderingen van uw kind/leerling
  • vaststelling van een rekenachterstand en het achterhalen van de oorzaak hiervan
  • onderzoek naar dyscalculie
  • een dyscalculieverklaring (indien van toepassing)
  • overleg met school over passende begeleiding
  • advies aan u, uw kind en de school over behandeling
  • verwijzing naar een deskundige remedial teacher (zo nodig) 
 

Contact

Praktijk Lorentz

Drs. Inge Vollaard
Erkend supervisor NVO

Lorentzkade 46
2313 GD Leiden

Telefoon:06 38047502
Email: info@praktijk-lorentz.nl

KvK-nr. 65240162
BIG-regr.nr. 09053184625

Klik hier voor alle contact info